Privacy verklaring

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Assurantieadviseur Peter Eilers. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Assurantieadviseur Peter Eilers persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Assurantieadviseur Peter Eilers zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Assurantieadviseur Peter Eilers bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Download hier onze DvD Risico inclusief paraaf Privacy